Prosument 40% ☀

 Słoneczne dachy TWOJA NOWA ENERGIA

O czym mówimy ?

Pojęcie fotowoltaiki odnosi się do zjawiska fizycznego, które polega na zamianie energii światła w energię elektryczną. Ta zamiana dokonuje się w ogniwach. Do budowy ogniw najczęściej wykorzystuje się krzem. Wiele połączonych ze sobą ogniw tworzy moduł fotowoltaiczny, który jest generatorem prądu elektrycznego. Moc wytworzonego prądu zależy od intensywności światła i jest największa przy świetle bezpośrednim i prostopadle padającym. Źródłem odnawialnej i darmowej energii światła jest Słońce.

 

Tweets by Cyfronic1